Danh sách lớp cập nhật ngày 25/04/2019

Trung tâm gia sư Sư Phạm Trí Việt

Mã Lớp Môn Lớp Địa Chỉ Ghi chú
22.3.03 hành trang lớp 1 1/2b/1 tuần/ 130k/1b ngọc thụy-long biên svkn/ hs nam
22.3.02 Tiếng anh 7/3b/1 tuần/ 150k/1b Nam Hồng -Đông Anh svkn/ hs nữ
22.3.01 Sinh 10/2b/1 tuần/200k/1b Yên Lạc -Vĩnh Phúc gvkn/ hs nữ
21.3.10 Toán+Tiếng Việt 5/2b/1 tuần/ 200k/1b phú Cường-Sóc Sơn gvkn/ hs nam
21.3.09 Toán 8/3b/1 tuần/ 120k/1b Phúc Lợi -Long Biên svkn/ hs nam
21.3.08 Đọc +Viết 1/2b/1 tuần / 120k/1b Đồng Tháp-Đan Phượng svkn/hs nữ
21.3.06 Toán +Tiếng Việt 4/2b/1 tuần/ 100k/1b bệnh viện đa khoa Phúc Yên svkn/hs nữ
21.3.03 toán 9/2b/1 tuần/150k/1b Yên Lạc -Vĩnh phúc svkn/hs nữ
21.3.02 Toán 9/200k/1b/ 2b/1 tuần Chợ Mun-Đông Anh svkn/hs nữ
21.3.01 Toán+Tiếng Việt 1/3b/1 tuần/ 230k- sv 120k/1b Chợ Ninh Hiệp -Gia Lâm svkn/gvkn -hs nữ
19.9.03 Toán+Tiếng Việt 4/2b/1 tuần/ 120k/1b/ Bồ Đề-Long Biên svkn/hs nữ
19.3.01 Tiếng Anh ngữ pháp người đi làm/ 150k/1b/ svkn/2b/1 tuần Nguyên Khê -Đông Anh svkn/hs nữ
16.3.3 Văn 7/2b.1 tuần/ 200k/1b/ svkn/ 150k tổ 22-Đông Amh svkn/hs nữ
16.3.2 Văn 8/1b/1 tuần /200k/1b Phù lỗ -Sóc sơn gvkn/hs nữ
15.3.010 Tiếng anh 2/2b/1 tuần/ 120k/1b tổ 22-Đông Amh svkn/hs nữ
15. 3.07 Hành trang lớp 1 1/ 200k1b/ tuần 2b/ ybnd xã Kim Chung gvkn/hs nữ
15.3.01 Anh 5/2b/1 tuần/ 150k/1b Ngọc Thụy -Long Biên svkn/hs nữ
12.3.09 Toán 11/2b.1 tuần/ 150k1b Nguyên Khê-Đông Anh svkn/hs nữ
12.3.03 Tiếng Anh +Tin Học người đi làm/ 150k/1b/ 2b 1 tuần Chấn Hưng -Vĩnh Tường svkn/hs nữ
12.3.02 Toán tv 4/ 120k/1b/1 tuần 2b/ Nguyễn Văn Linh Long biên svkn/ hs nữ
4.3.02 Toán tv 5/ 130k/1b/ tuần 2b/ Tòa ruby ct1 kđt việt hưng long biên svkn
19.2.293 Rèn chữ 6/2b/1 tuần/ 200k/1b Phú Viên Bồ đề long biên svkn/ gv
Thiết kế website bởi Nguyễn Quang Anh